Kaartjes Tiliander

Spelregels

 • De kaartverstrekking voor de Tiliander shows vindt plaats tijdens huis aan huis collecte, die start in de week na de intocht van Sinterklaas in Oisterwijk.
 • Er zijn in totaal 11 voorstellingen (6 op zaterdag en 5 op zondag), waarbij per voorstelling plaats is voor 340 personen (totaal 3.740 personen).
 • De voorstellingen zijn bedoeld voor alle kinderen van 3 t/m 8 jaar uit de kernen Oisterwijk en Heukelom.
 • Per gezin mogen maximaal 2 volwassenen mee die ook in het bezit moeten zijn van een toegangskaartje.
 • Ervaring leert dat jaarlijks 5 tot 8% van de kaartjes niet terug komt. Dit is jammer, want met die kaartjes kunnen wij veel extra kinderen blij maken.

Kaartverdeling

 • Om iedereen te bereiken zijn de kernen Oisterwjik en Heukelom ingedeeld in 90 wijken.
 • Dit betekent dat een collectant per wijk gemiddeld 40 kaartjes heeft, verdeeld over 11 voorstellingen.
 • Vanuit ervaring is ons bekend in welke wijk meer en in welke wijk minder kinderen wonen. Met de verdeling van de kaartjes wordt hier rekening mee gehouden.
 • Wij doen ons uiterste best om iedereen direct van het juiste kaartje te voorzien, maar helaas kunnen wij niet van elke voorstelling kaartjes meegeven aan de collectanten.
 • Andere vormen van kaartverstrekking (bijvoorbeeld via scholen) zijn in het verleden uitgebreid onderzocht, maar bereiken helaas ook niet iedereen in de doelgroep.
 • Onze collectanten krijgen regelmatig negatieve uitlatingen te horen over de kaartverstrekking. Wij zijn blij dat zoveel vrijwilligers de taak op zich hebben genomen om dit werk voor ons te doen. Laten we hen in ere houden!

Om iedereen toch blij te kunnen maken met kaartjes voor de Tiliander shows is ons advies daarom:

 • Neem alleen kaartjes voor uw eigen gezin.
 • Ga niet onderling met vrienden of familie afspreken om voor elkaar (dubbele) kaartjes te nemen. Een collectant heeft dan te weinig kaartjes voor de rest van zijn/haar wijk, waardoor het voor kan komen dat uw collectant geen kaartjes meer voor u heeft!
 • Bent u op het moment dat de collectant aan de deur staat niet thuis? Kom dan op de dinsdagavond na de collecteperiode naar Tiliander om alsnog kaartjes te halen.
 • Wilt u uw kaartjes ruilen voor een andere voorstelling? Ook dan kunt u terecht op de dinsdag avond na de collecteperiode om uw kaartje te ruilen.

In Oisterwijk bezitten we een rijke traditie met de manier waarop wij het Sinterklaasfeest vieren.

Door uw gift tijdens de collecte kunnen alle kosten van het feest gedekt worden.

Hierdoor kunnen wij alle kinderen laten genieten van een geweldig Sinterklaasfeest in Tiliander, arm of rijk.

Laten we er samen voor zorgen dat we deze traditie voort kunnen blijven zetten.

Hebt u een opmerking of suggestie, neem dan contact op met het bestuur van de Stichting.