Contact

Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk
p/a Jan Steenstraat 11
5062 LP Oisterwijk

KvK 41096713

Voor giften / donaties:
NL41 RABO 0138960062

Voor informatie of vragen over collecte, kaartverstrekking of om u aan te melden als collectant:
Rob Schilders –¬†robschilders@hotmail.com

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Monique Gerrits via monique.gerrits@ziggo.nl.